Regulamin

APARTAMENTY MOLUS REGULAMIN

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentów i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez wpłatę zadatku w wysokości 50% kosztów pobytu i późniejsze zameldowanie w Apartamentach. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu, który obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Apartamentów Molus.

Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 12:00 w południe dnia następnego.

Zameldowanie
W Apartamentach można zameldować się w godz. od 14:00 do 24:00.

Płatność
Płatność za wynajem Apartamentu Gość winien uiścić w dniu przyjazdu podczas zameldowania.
Istnieje możliwość płatności kartą. Fakturę VAT wystawiamy na życzenie Gościa.

Późne przybycie
Goście przybywający do Apartamentów poza godzinami zameldowania
zobowiązani są do wcześniejszego poinformowania obsługi o godzinie przybycia.

Przedłużenie pobytu
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu w Apartamentach po uprzednim uzgodnieniu dostępności terminów z obsługą.

Anulowanie rezerwacji
W razie niepojawienia się Gościa w zarezerwowanym Apartamencie wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

Wymeldowanie
Goście zobowiązani są do wymeldowania się z Apartamentu i zwróceniu kluczy obsłudze do godziny 12:00.
W przypadku wymeldowania do godz. 8:00 Goście proszeni są o wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie obsługi
i pozostawienie kluczy w skrzynce na listy znajdującej się na kamienicy.

Przebywanie na terenie Apartamentów
Gość zgadza się korzystać z Apartamentu w sposób niebudzący zastrzeżeń. Wszelkie przejawy niestosownych zachowań obligują obsługę do wymeldowania Klienta niezwłocznie i bez żadnych zwrotów kosztów. Apartamenty mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Apartamentów Molus wyrządzając szkodę w kamienicy, czy w mieniu Gości lub wyrządził szkodę lub zakłócał spokój Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Apartamentach. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentu powstałe z jego winny lub winy odwiedzających go osób. Gość powinien zawiadomić obsługę o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość nie może przekazywać i podnajmować Apartamentu innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane w Apartamencie mogą przebywać w nim w godz. od 10:00 do 20:00. Po godz. 20:00, istnieje obowiązek zameldowania i uiszczenia opłaty za każdą dodatkową osobę przebywającą w Apartamencie.

Odpowiedzialność finansowa
Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności oraz przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamencie po wyjeździe Gościa będą odesłane na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Apartament przechowa te przedmioty przez jeden miesiąc.

Usługi
Przy pobytach dłuższych wymiana ręczników i pościeli odbywa się na życzenie Gości.

Cisza nocna
W Apartamentach obowiązuje zachowanie ciszy w godz. od 22:00 do 7:00 dnia następnego.

Palenie na terenie Apartamentów
Palenie na terenie Apartamentów jest zabronione.
W przypadku złamania zakazu palenia na Gościa zostanie nałożona kara za przyjazd Straży Pożarnej ok. 700PLN.

Zwierzęta
Zwierzęta mogą przebywać na terenie Apartamentu za dodatkową opłatą. Właściciel zwierzęcia jest jednak zobowiązany do opieki nad nim,  w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Zwierzęta nie mogą przebywać na łóżku. Ponadto nie można pozostawiać zwierząt bez opieki. Ewentualne szkody na mieniu Apartamentu będą podlegały karze pieniężnej, która będzie uiszczona po wycenie szkód. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Apartamentów.

Internet
Goście Apartamentów mogą bezpłatnie korzystać z Wi-Fi.
Apartamenty Molus: hasło do sieci: apartamentymolus
ApartamentyMolus3: hasło do sieci: amolus19

Śniadanie
Śniadania serwujemy na Patio w formie Bufetu Szwedzkiego
od pon. do sb. w godzinach od 7:30 do 9:30, w niedz. i święta od 8:00 do 10:00.
Dla Gości wyjeżdżających przed podanymi godzinami istnieje możliwość przygotowania prowiantu dzień wcześniej.

Konsumpcja
Gościom Apartamentów oferujemy 15% rabatu na zamówienia w Grande Coffee.
Na życzenie istnieje możliwość serwowania zamówień z kawiarni do Apartamentu, tel. +48 536 555 635

Bezpieczeństwo
Kamienica jest wyposażona w całodobowy monitoring p-poż oraz kamery. W każdym Apartamencie znajduje się oznaczone wyjście ewakuacyjne. Każdorazowo opuszczając Apartament Gość ma obowiązek zgasić światło i zamknąć drzwi na klucz w Apartamencie i w drzwiach zewnętrznych kamienicy.

Zasady ogólne
Informacje podawane przez Gości są niezbędne do celów zarządzania rezerwacją oraz do wysyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Apartamenty. Bez podania tych danych przez Klienta Apartamenty nie mogą przyjąć rezerwacji. Apartamenty Molus gromadzą wyłącznie dane osobowe niezbędne do celów rezerwacji.

Numery alarmowe
997 Policja
998 Straż Pożarna
986 Straż Miejska
112 numer alarmowy
999 Pogotowie Ratunkowe

Pomocne numery
56/655 55 15 Przychodnia „Nasz Lekarz”, Szczytna 1, Toruń
(czynna pn-pt od 8:00 do 20:00, w sb. od 8:00 do 14:00)
56/655 55 13 „Apteka Centralna”, ul. Szeroka 30, Toruń
(czynna pn-pt od 9:00 do 21:00, w sb. od 9:00 do 17:00)